FVCA blogi

20.3.2017 8.30

EU haluaa lisätä osakkeenomistajien oikeuksia – näin varaudut!

Campbell_Veera
Veera Campbell
Partner, Global Employment Services
Deloitte

EU:ssa viimeistellään parhaillaan direktiiviä, joka toteutuessaan antaisi pörssiyhtiöiden osakkeenomistajille oikeuksia vaikuttaa yhtiön palkitsemiseen. Direktiivillä halutaan parantaa markkinoilla havaittuja epäkohtia, kuten osakkeenomistajien riittämätöntä vaikutusmahdollisuutta ja palkitsemisen läpinäkyvyyden puutetta. Palkitsemisraporttien tulee jatkossa kertoa mitä yrityksen johto ansaitsee ja miten palkitseminen linkittyy yhtiön strategiaan ja suoriutumiseen.

Jalot tavoitteet - lisää sääntelyä?

Finanssikriisi osoitti, että palkitsemisen läpinäkyvyydessä on parannettavaa. Komission direktiiviehdotuksen mukaan yhtiökokous hyväksyy yhtiön palkitsemisjärjestelmän jatkossa vähintään kerran kolmessa vuodessa ja palkitsemisen vuosiraportin vuosittain. Käytännössä osakkeenomistajat äänestäisivät esimerkiksi toimitusjohtajan palkitsemisesta yhtiökokouksessa.

Usein hallinnollista työtä lisäävät uudistukset tuovat mukanaan enemmän haasteita kuin hyötyjä. Palkitsemisesta keskustellaan julkisuudessa lähes poikkeuksetta oikeudenmukaisuuden näkökulmasta – onko johdon palkitseminen suhteettoman avokätistä? Edellisen mielipiteen jakaa varmasti iso osa kansasta, ja osakkeenomistajista. Tämän vuoksi on tärkeää, että palkitsemisraportti nähdään viestinnän työkaluna.  Sen avulla yhtiön palkitsemisesta vastaavat voivat muuttaa vanhoja uskomuksia ja rakentaa luottamusta yhtiön ja osakkeenomistajien välille. Aikaisempien kuohuntojen taustalla saattaa olla väärinymmärryksiä, jotka johtuvat riittämättömästä viestinnästä, eikä niinkään kohtuuttomasta palkitsemisesta.

Direktiivin toinen tärkeä viesti on, että palkitsemisen pitää motivoida ja kannustaa johtoa tekemään parhaansa yhtiön pitkäjänteisen kehityksen eteen, toteuttaa yhtiön strategiaa ja täten nostaa yhtiön osakkeen arvoa. Uudistusten avulla osakkeenomistajat voivat ehkä hieman aikaisempaa paremmin varmistua siitä, että johdon sukset osoittavat oikeaan suuntaan ja että palkintopallille pääsee vain jos on ylittänyt maaliviivan.

Direktiivin on määrä tulla voimaan kahden vuoden kuluttua siitä, kun se on EU:ssa virallisesti hyväksytty eli todennäköisesti keväällä 2019. Jotain muutoksia osakkeenomistajien oikeuksiin on joka tapauksessa luvassa. Vaikka direktiivin kulku EU:n päätöselimissä kestää vielä hetken aikaa, muutokseen kannattaa jo varautua. Yhtiön pitkän tähtäimen palkitsemisen ja osakkeenomistajien tiedottamisen miettiminen ei ole turhaa työtä, kävi direktiivin kanssa miten tahansa.

Käytännön vinkkini vuodelle 2017

  • Aloita suunnittelu ajoissa. Näin varmistat, että yhtiönne järjestelmät ja palkka- ja palkkioselvitykset täyttävät direktiivin vaatimukset. Mieti ja suunnittele tulevia raportteja vuoden 2017 aikana. Tämä auttaa samalla tunnistamaan mahdolliset aukot ja puutteet ajoissa.
  • Pohdi palkitsemisen aikajännettä. Palkitsemispolitiikka tulee jatkossa tarkasteluun kolmen vuoden välein, omaa palkitsemispolitiikkaa kannattaisikin nyt tarkastella tästä näkökulmasta. Onko palkitsemispolitiikkanne riittävän pitkäjänteinen ja palkitaanko oikeista asioista? Tukeeko se yhtiön pitkän aikavälin etuja ja kestävää liiketoimintaa?
  • Keskity pääviestiin. Onko yhtiönne pääviesti sijoittajille palkitsemisesta kirkas? Raporttia ei kannata laatia vain lain vaatimukset täyttäväksi, vaan sen on oltava selkeä ja ymmärrettävä kertomus siitä, miten yrityksenne palkitsee johtoa ja miksi, ja miten palkitseminen linkittyy yhtiön strategiaan ja tulokseen.
  • Yksityiskohdat vs. jousto. Haasteeksi noussee, miten antaa osakkeenomistajille riittävästi yksityiskohtaista tietoa. Heidän pitää pystyä ymmärtämään ja tulkitsemaan palkitsemispolitiikkaa, mutta samalla johdolle pitäisi jäädä riittävästi joustoa ja pelivaraa yhtiön päivittäisessä johtamisessa.
  • Vuorovaikutus osakkeenomistajien kanssa. Mitä osakkeenomistajat haluavat raportissa nähdä? Mitä he ajattelevat yhtiönne palkitsemisesta? Voisiko suurimpia osakkeenomistajia konsultoida, ennen kuin uusi raportti menee yhtiökokoukseen hyväksyttäväksi? 
Toivotaan siis, että tämä muutos nähdään lopulta muunakin kuin pelkkänä hallinnollisena lisävelvollisuutena. On kuitenkin selvää, että direktiivi tuo fokuksen palkitsemiseen ja sen viestintään: yrityksiltä vaaditaan pitkäjänteinen palkitsemisstrategia, jolla halutaan parantaa yhtiön tulosta pitkällä aikavälillä ja sitoa johdon palkitsemisen ja tulokset toisiinsa. 

Veera Campbell
Partner, Global Employment Services
Deloitte

---

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Meidät tunnetaan kenties parhaiten tilintarkastusosaamisestamme, mutta konsultoimme lähes kaikilla liikkeenjohdon osa-alueilla yritysjärjestelyistä kyberriskeihin. Meitä deloittelaisia on jo 245 000, joista Suomessa työskentelee 450. Menestyksemme ytimessä ovat huippuluokan osaaminen ja yhteistyön voima, joita tuemme coaching-kulttuurillamme. Meille on tärkeää ymmärtää jokaisen asiakkaamme liiketoimintaa ja ratkoa siihen liittyviä monimutkaisia haasteita asiantuntijuudellamme.Palaa otsikoihin | 2 Kommenttia | Kommentoi


Nimi
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
20.3.2017 9.20
Mikko
Entä ristiinpalkitseminen?
Sitä ei mainittu jutussa. Eli tilanne, jossa olen palkitsemassa henkeliä, joka on palkitsemassa minua juuri nyt tai joskus toiste. Kauppakamarin selvitysten mukaan pörssiyhtiöiden toimitusjohtajilla ei ole ristikkäisyyksiä keskenään. Jos otetaan tarkasteluun mukaan TyEL yhtiöt niin ristikkäisyyksiä löytyy. NIitä tuskin voi kieltää, mutta ehkä olisi hyvä vähintään tsekkilistanomaisesti todeta (vuosiraportissa?), että ristikkäisyys on olemassa.
22.3.2017 21.57
Kiitos kommentista!
Tällä kertaa artikkeli käsitteli johdon palkitsemisen linkittämistä yhtiön tavoitteisiin ja miten tämän voi palkitsemisraporteissa tuoda esiin. Mutta totta kai tällä uudistuksella haetaan läpinäkyvyyttä palkitsemiseen, joten yhtiöiden tulisi kiinnittää huomiota myös eturistiriitojen tunnistamiseen.

Ystävällisin terveisin,
Veera Campbell