Uutisia pääomasijoitustoimialalta

12.1.2017 9.05

Butterfly Venture Fund III aloittaa sijoituksen suomalais-amerikkalaisin voimin

Butterfly Ventures aloittaa sijoitukset Butterfly Venture Fund III -rahastostaan. Rahaston tavoitekoko on 24 miljoonaa euroa. Rahasto keskittyy laiteinnovaatioihin (hardware) ja syvän teknologian (deep tech) yhtiöihin, joiden liiketoiminta perustuu ainutlaatuiseen, useimmiten suojattuun ja vaikeasti toistettavaan teknologiaan. Rahaston myötä Butterfly Ventures ja yhdysvaltalainen Capital A Partners (CAP A) yhdistävät voimansa.

Rahaston yhtenä painopistealueena ovat tutkimuslähtöiset innovaatiot ja yliopistoyhteistyö, jota Butterfly Ventures on jo toteuttanut useiden yliopistojen kanssa. Rahasto sijoittaa erityisesti kovaa kasvua tavoitteleviin siemenvaiheen yrityksiin. Sijoituskohteita etsitään pääasiassa Suomesta. Lisäksi rahasto aikoo sijoittaa myös muualle Skandinaviaan ja Balttiaan.

Toiminnan laajenemisen myötä rahastoon tulee mukaan kaksi partneria CAP A:sta, yhdysvaltalaiset Tanya Marvin-Horowitz, joka on Tukholmassa ja David Mendez, joka on Yhdysvaltojen itärannikolla. Tanyan ja Davidin aiempi rahasto on sijoittanut Yhdysvaltoihin ja Pohjoismaihin, ja yksi sen sijoituskohde Svenska Aerogel listautui juuri viime joulukuussa Tukholman Nasdaq First North -listalle. CAP A ja Butterfly Ventures ovat aiemmin sijoittaneet yhdessä Conexbird Oy:öön.

On mahtavaa päästä tekemään täysipainoisesti töitä Butterfly Venturesin ansioituneen ja kokeneen tiimin kanssa. CAP A on sijoittanut pohjoismaisiin yrityksiin vuodesta 2013 lähtien. Yhteistyö Butterfly Venturesin kanssa oli meille paras vaihtoehto, ja se etabloi meidät Suomeen ja lähialueille entistä vahvemmin. Yhdessä voimme tarjota paremmat resurssit portfolioyhtiöidemme kehittämiseen menestyviksi kansainvälisiksi yrityksiksi.” sanoo Tanya Marvin-Horowitz, CAP A:n partneri.

Uuden rahaston myötä Butterfly Venturesin hallinnoimat varat tulevat nousemaan yhteensä lähes 40 miljoonaan euroon. Tähän mennessä Butterfly Ventures on sijoittanut aiemmasta rahastostaan 40:een yritykseen ja sillä on Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) tilastojen valossa ollut viimeisten kolmen vuoden aikana noin 15% - 20% markkinaosuus kaikista pääomasijoitusrahastojen tekemistä aikaisen vaiheen ensisijoituskierroksista Suomessa. Tämän lisäksi CAP A on sijoittanut 18:aan yhtiöön, joista 7 on pohjoismaisia.

Butterfly Ventures oli ensimmäinen pääomasijoitusyhtiö, jonka kanssa keskustelimme. Yhteistyö alkoi yli puolitoista vuotta ennen seed-rahoituskierrosta. Sitten kun tarvitsimme rahaa, asiat sujuivat nopeasti. Rahan lisäksi meille oli tärkeää, että mukaan tuli pääomasijoittaja, johon luotimme ja jonka kanssa yhteistyö tuntui sujuvan erittäin hyvin.”, kertoo Toni Linden, KNL Networksin toimitusjohtaja.

Butterfly Venturesin apu, etenkin alkuvaiheessa ensimmäisen sijoituskierroksen jälkeen, on ollut täysin korvaamatonta. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut aina erittäin hedelmällistä, rakentavaa ja yrittäjää tukevaa. Apua on tullut aina kun on pyytänyt. Sen vuoksi minun on ollut helppo suositella Butterfly Venturesia myös yrittäjäystävilleni.”, sanoo Aki Soudunsaari, Naava Oy:n toimitusjohtaja.

Butterfly Venturesin nykyisistä portfolioyhtiöistä merkittävä osa edustaa syvää teknologiaa (deep tech) ja laiteinnovaatioita (hardware). Näitä ovat mm. KNL Networks, Optiwatti, Naava, Valossa, Sarokal Test Systems, Conexbird, Sapotech ja Asmo Solutions.

Portfolioyhtiöistämme ne, joiden tuotteeseen on kuulunut hardware-komponentti, ovat kehittyneet kaikkein nopeimmin. Tämä näkyy sekä liikevaihdossa että yritysten arvon kehityksessä. Monilla kiinnostavimmista yhtiöistämme on juuret jossakin yliopistossa, esimerkiksi KNL Networksillä ja Valossalla on tutkimuslähtöinen tausta. On luonnollista, että uuden rahaston sijoitusfokusta säädettiin tähän suuntaan.” kertoo Butterfly Venturesin osakas Juho Risku.

Se, että Suomessa on erittäin hyvää hardware -osaamista, selittää varmasti osaltaan asiaa. Viime vuosina hardwaren kehittämisestä on tullut helpompaa ja edullisempaa. Uskon, että menestyksemme takana on myös määrätietoinen, avoin ja rakentava yhteistyö portfolioyhtiöiden kanssa. Meillä on hyvä maine, saamme paljon hyviä liidejä portfolioyhtiöidemme kautta.” jatkaa Butterfly Venturesin osakas Ville Heikkinen.

Uuden rahaston sijoittajina ovat alkuvaiheessa mm. Tekes Pääomasijoitus Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Tradeka-sijoitus Oy, AI-Partners Oy, LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja Gerako Oy. Rahastoon voidaan ottaa yhä uusia sijoittajia ennen rahaston final closingia.

Emme ole aiemmin sijoittaneet näin aikaisen vaiheen rahastoihin, mutta Butterfly Venturesin uuden rahaston painopistealue ja tiimin monipuolisuus sekä aiempien sijoitusten menestys sai meidät lähtemään mukaan. Olemme käyneet läpi useita rahastoja ja tämä sopi Fennian sijoitussalkkuun sijoituskohteeksi", sanoo Fennian varatoimitusjohtaja Eero Eriksson.

Rahaston first closing oli lähes 13 miljoonaa euroa. Rahaston final closing tehdään vuoden 2017 aikana. Rahaston enimmäiskoko on 24 miljoonaa euroa.

”Rahaston joutuisa käynnistyminen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavien kokeneiden ammattimaisten tahojen kanssa kertoo siitä, että meihin luotetaan. Luonnollisesti isojen institutionaalisten sijoittajien ja Tekes Pääomasijoituksen merkittävät panokset ovat hyvä merkki.”, kertoo Butterfly Venturesin toimitusjohtaja Matti Kanninen, ja jatkaa: ”Se, että aiemman rahastomme portfolioyhtiöt ovat menestyneet hyvin, on tietysti auttanut asiaa: esimerkiksi, KNL Networksin reilun 9 miljoonan euron A-rahoituskierros oli yksi viime vuoden suurimpia Skandinaviassa, ja Asmo Solutionsin yli miljoonan euron joukkorahoituskierros saatiin kasaan kahdessa päivässä, nopeammin kuin yksikään yli miljoonan euron joukkorahoituskierros Suomessa. Mainittakoon vielä Optiwatin tuore kolmoisvoitto valtakunnallisessa KasvuOpenissa.

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Matti Kanninen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 (40) 5455877
Email: matti@butterfly.vc

---

Butterfly Venture Fund III

Butterfly Venture Fund III on syvään teknologiaan (deep tech) ja laiteinnovaatioihin (hardware) sijoittava aikaisen vaiheen pääomasijoitusrahasto. Rahaston enimmäiskoko on 24 miljoonaa euroa ja sijoittajina rahastossa ovat mm. Tekes Pääomasijoitus Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Tradeka-sijoitus Oy, AI-Partners Oy, LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja Gerako Oy.

Butterfly Ventures

Butterfly Ventures Oy on aikaisen vaiheen startup-yritysten kehittämiseen ja niihin sijoittavien pääomasijoitusrahastojen hallinnointiin erikoistunut yhtiö. Sen takana ovat Matti Kanninen, Ville Heikkinen ja Juho Risku. Butterfly Ventures Oy:llä on toimipisteet Oulussa ja Helsingissä.

Web: http://butterfly.vc

CAP A

CAP A on aikaisen vaiheen pääomasijoitusyhtiö, joka toimii Yhdysvaltojen itärannikolla Charlestonissa ja New Yorkissa, sekä Ruotsissa Tukholmassa. CAP A sijoittaa pääasiassa yhdysvaltalaisiin ja pohjoismaisiin teknologia vetoisiin B2B yrityksiin. Sen takana ovat yhdysvaltalaiset Tanya Marvin-Horowiz ja David Mendez.

Web: http://www.capitalapartners.comPalaa otsikoihin