Uutisia pääomasijoitustoimialalta

16.12.2016 12.00

Etla: Pääomasijoittamisella oletettua merkittävämpi yhteiskunnallinen vaikutus

Etlan tuore Kasvun nälkä -tutkimus on katsaus pääomasijoittajien merkittävään, mutta vähemmän ymmärrettyyn, kansantaloudelliseen vaikutukseen.


Screenshot_20161216-094133
Tutkimus on ladattavissa Etlan sivuilta
Suomeen ei tehdä riittävästi pidemmälle tulevaisuuteen kurkottavia investointeja. Samalla tehdyt investoinnit eivät edistä talouden rakenteellista uudistumista.

Tuoreessa Kasvun nälkä -kirjassa pääomasijoittaminen nähdään tärkeänä osakokonaisuutena Suomen talouden kiperintä haastetta ratkaistaessa. Kirjan taustalla olevaa hanketta ovat tukeneet Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA). Kirjan on toteuttanut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tytäryhtiö Etlatieto Oy.

Etlan tutkimusjohtaja Petri Rouvinen toteaa, että pääomasijoittajat ovat positiivinen voima kotimaisen työllisyyden ja tuottavuuden näkökulmista. “Pääomasijoittajat lisäävät kohteidensa kasvuhaluja- ja kykyjä”, Rouvinen kertoo. “Lisäksi pääomasijoittajilla on epäsuorempi rooli yrityskentän luovan uudistumisen edistämisessä.”

Innovaatiovertailuissa Suomi on ollut pitkään huippusijoilla. Tutkimus- ja tuotekehityksen (T&K) intensiivisyys voi kuitenkin olla vaarassa mennä hukkaan ilman toimivia pääomasijoitusmarkkinoita, sillä pääomasijoittajilla on tutkimuksen mukaan kyky kaupallistaa ja ”skaalata” radikaaleja innovaatioita.

Tekesin ja aikaisen vaiheen sijoittajien (venture capital) välillä on tutkimuksen mukaan toimiva työnjako: Tekesin rooli painottuu alkuvaiheen innovaatiorahoituksessa ja pääomasijoittaja tulee mukaan tuotteiden kaupallistamis- tai myöhemmissä vaiheissa.

“Tekesin innovaatiorahoitus auttaa seulomaan lupaavia, nopean kasvun yrityksiä, ja se edeltää monia pääomasijoituksia. Roolimme on mahdollistaa merkittävien uusien innovaatioiden syntyä ja jakaa niiden kehittämiseen liittyvää riskiä”, Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

Tutkimus nostaa esille pääomasijoittajien roolin vakiintuneiden pk-yrityksien kehittäjänä. Mahdollisten luutuneiden yrityksen kääntäminen uuteen kannattavampaan ja enemmän omistaja-arvoa luovaan asentoon on näille buyout-sijoittajille erityinen onnistumisen edellytys.

Tyypillisesti tuottavuushyödyt syntyvät vähemmän tehokkaiden yksiköiden poistumisesta ja tehokkaampien yksiköiden mukaantulosta, vähentämättä kuitenkaan työpaikkoja.

Ylipäätään pääomasijoittajat parantavat kohteidensa iskukykyä aktiivisella ja osaavalla omistajuudellaan. Tämä tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman kehittämistä, toiminnan ja investointien rahoitusjärjestelyitä sekä strategisen painopisteiden määrityksiä tai uudelleenkohdennuksia.

“Pääomasijoitusala on tuplaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kehittynyt merkittäväksi tekijäksi kasvuyritysten rahoituskanavana”, kertoo pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta.

“Merkittävyydestä kertovat myös viime vuoden sijoituslukemat: kasvuyritykset saivat sijoituksia pääomasijoittajilta yhteensä miljardilla eurolla.”

Lisätiedot:
Petri Rouvinen, toimitusjohtaja, Etlatieto, 050 367 347
Pia Santavirta, toimitusjohtaja, Suomen pääomasijoitusyhdistys – FVCA, 040 5467 749

---

Kasvun nälkä -tutkimus
Kasvun nälkä -julkaisussa tutkitaan suomalaisten pääomasijoittajien ja Tekesin kansantaloudellisia rooleja useista eri näkökulmista. Tutkimus tarjoaa tietopaketin pääomasijoittamisesta toimialana, vertailee suomalaista pääomasijoittajakenttää kansainvälisesti sekä tekee havaintoja yksityisistä pääomasijoituksista ja julkisista innovaatiotuista. Julkaisussa kerrotaan myös pääomasijoitusalan tärkeimmät kehityskohteet. Tätä hanketta ovat tukeneet Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Suomen pääomasijoitusyhdistys. Tutkimus on ladattavissa Etlan sivuilta.

Pääomasijoittaminen
  • Oman pääoman ehtoista rahoitusta listaamattomille hyvän kasvupotentiaalin omaaville yrityksille 
  • Aktiivisena omistajana pääomasijoittaja tuo laaja-alaisen osaamisensa ja verkostonsa yrityksen avuksi.
  • Yli miljardilla eurolla pääomasijoituksia suomalaisille yrityksille vuonna 2015 
  • Venture capital sijoittaa aikaisen vaiheen ja startup-yrityksiin; buyout myöhemmän kehitysvaiheen pk-yrityksiin
Innovaatiorahoituskeskus Tekes 
Tekes on innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija, joka vauhdittaa suomalaisten yritysten kasvua ja auttaa niitä menestymään kansainvälisessä kilpailussa. Tekesin päämääränä on kasvattaa innovaatiovetoista vientiä ja lisätä Suomen innovaatioympäristön houkuttelevuutta. Tekesin asiakkaina on vuosittain noin 3 000 yritystä ja 50 yliopistoa, korkeakoulua ja tutkimuslaitosta. www.tekes.fi

Suomen pääomasijoitusyhdistys - FVCA
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry / Finnish Venture Capital Association (FVCA) ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta koko Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. Pääomasijoittajat – kasvun rakentajat. www.fvca.fi


Palaa otsikoihin