Uutisia pääomasijoitustoimialalta

7.11.2017 8.59

Jäsenuutisia: Taaleri Pääomarahastot Oy yhdistyksen jäseneksi

”Haluamme luoda uutta omistajuuden kulttuuria, olla mukana vaikuttamassa toimialan kehitykseen ja tietysti löytää uusia hyviä sijoituskohteita”, listaa Taaleri Pääomarahastojen hallintopäällikkö Anna Halminen syitä FVCA:n jäseneksi ryhtymiseen.

Taaleri Pääomarahastoilla on tällä hetkellä parisenkymmentä aktiivista pääomasijoitusta, ja hallinnoitavat varamme ovat noin miljardi euroa. Olemme sijoittaneet muun muassa metsään, kiinteistöihin, uusiutuvaan energiaan ja muihin erilaisiin liiketoimintoihin.

Hankkeiden valinnassa emme ole sitoutuneita tiettyyn toimialaan, vaan harkitsemme ennakkoluulottomasti erityyppisiä kohteita, joita jalostamalla tai mahdollistamalla hankkeen kasvun pystytään luomaan tuottoa ja kassavirtaa. Kokemus on osoittanut, että pieniin startup-kohteisiin menee yhtä paljon aikaa kuin isompiinkin. Suuret hankkeet ovat siis pieniä houkuttelevampia.

Saatamme hankkeissamme yritysideat ja yrittäjät yhteen yksityisen pääoman kanssa. Pääomasijoittamisessa lähtökohtana on aina hyvä hanke ja yrittäjä, johon Taaleri ja sijoittajat yhdessä tuovat hankkeen onnistumiseksi tarvittavan rahoituksen.

Lisää tietoa: www.taaleri.com/fi

Ota yhteyttä: Anna Halminen anna.halminen@taaleri.com p. 050 330 3290


Palaa otsikoihin