FVCA:n antamat lausunnot

 
15.11.2017 FVCA:n lausunto talousvaliokunnalle - MiFID II-sääntely (HE 151/2017)
30.8.2017 FVCA:n lausunto VM:lle - Hallintarekisteröityjen osakkeiden verotus
25.8.2017 FVCA:n lausunto TEM:lle - Sote-kilpailutyöryhmän raportti
17.8.2017 FVCA:n lausunto VM:lle MiFID II -liitelaeista
30.6.2017 FVCA:n lausunto verohallinnolle - Ohjeluonnos siirtohinnoittelun dokumentoinnista
22.6.2017 FVCA:n lausunto talousvaliokunnalle - Väliaikainen Sote-kilpailusääntely (HE 76/2017)
29.5.2017 FVCA:n lausunto talousvaliokunnalle - HE 48/2017 vp joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
24.5.2017 FVCA:n lausunto TEM:lle HE-luonnoksesta kilpailulain muuttamiseksi (Sote-yrityskauppavalvonta)
2.5.2017 FVCA:n lausunto SM:lle startup-yrittäjien ja erityisasiantuntijoiden oleskeluluvasta (Talent Boost)
10.3.2017FVCA:n lausunto VM:lle joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmän ehdotuksesta ja yrityssaneerauslain muutostarpeista
 9.2.2017FVCA:n lausunto talousvaliokunnalle PRIIPS-asetuksesta (sijoittajansuoja ja avaintietoesite) 
22.12.2016FVCA:n lausunto valtiovarainministeriölle komission maksukyvyttömyysdirektiiviehdotuksesta
19.12.2016FVCA:n lausunto Helsingin kaupungille Marian sairaalan asemakaavamuutoksesta (Maria 01) 
14.12.2016FVCA:n lausunto valtiovarainministeriölle sijoitusrahastolain uudistamista koskevasta arviomuistiosta
22.9.2016FVCA:n lausunto talousvaliokunnalle mm. EU:n riskipääomarahastoja koskevan sääntelyn uudistamisesta (EuVeca ja EuSEF)(U 47/2016)
9.9.2016FVCA:n lausunto valtiovarainministeriölle joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevan lain säätämisestä
23.8.2016FVCA:n lausunto valtiovarainministeriölle yrittäjävähennyksen säätämisestä
22.8.2016FVCA:n lausunto valtiovarainministeriölle Finanssivalvontaa koskevan lainsäädännön tarkistamistyöryhmän muistiosta
22.8.2016FVCA:n lausunto Verohallinnolle CRS- ja DAC2-ohjeluonnoksesta
22.8.2016FVCA:n lausunto oikeusministeriölle osakeyhtiölain muuttamista koskevasta arviomuistiosta
3.5.2016FVCA:n lausunto talousvaliokunnalle joukkorahoituslaista (HE 46/2016) 
14.4.2016
FVCA:n lausunto STM:lle eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistuksesta
23.3.2016
FVCA:n lausunto Verohallinnolle FATCA-ohjeiden päivittämisestä