Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

Suomen pääomasijoitusyhdistys (FVCA) edistää pääomasijoittamisen toimintaedellytyksiä Suomessa sekä ajaa jäsentensä etuja pääomasijoitustoimialalla. Yhdistyksellä on 61 varsinaista jäsentä, jotka ovat Suomessa pääomasijoitustoimintaa harjoittavia yhtiöitä tai niiden rahastosijoittajia. Liitännäisjäseniä, tahoja jotka muuten vaikuttavat pääomasijoitustoimialalla, yhdistyksellä on 43.

Suomen pääomasijoitusyhdistys perustettiin toukokuussa 1990.

Yhdistys edistää pääomasijoittamisen toimintaedellytyksiä mm.

  • valvomalla toimialan yleistä etua ja etiikkaa

  • edistämällä pääomasijoittajien ja yrittäjien välisiä yhteyksiä

  • järjestämällä tutkimustoimintaa

  • huolehtimalla toimialan tiedottamisesta

  • pyrkimällä läpinäkyvyyteen erilaisten suositusten ja toimintamallien kautta

  • ylläpitämällä kansainvälisiä kontakteja.

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen päätöksenteosta, valvonnasta ja toiminnan järjestämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Hallitus perustaa tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä kehittämään yhdistyksen toimintaa. Työryhmät raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Työryhmiä ovat mm. lakityö-, tutkimus- ja seurantatyöryhmä.

Hallituksen toimintaa johtaa puheenjohtaja ja sihteerinä toimii yhdistyksen pääsihteeri. Pääsihteeri vastaa myös yhdistyksen käytännön toiminnan toteuttamisesta sekä edunvalvonnallisista tehtävistä. Yhdistyksen palveluksessa toimii myös analyytikko, jonka tehtäviin kuuluvat mm. toimialatutkimuksen toteuttaminen ja analysointi.

Suomen pääomasijoitusyhdistys on Invest Europen (IE) jäsen. IE huolehtii pääomasijoitustoimialan edellytyksistä sekä läpinäkyvyyden edistämisestä Euroopan laajuisesti. IE antaa toimialalle erilaisia standardeja, joita myös FVCA varsinaiset jäsenet noudattavat. Tällaisia standardeja ovat mm. raportointia tai arvonmääritystä koskevat suositukset. Lisäksi IE vastaa Euroopan laajuisen toimialatutkimuksen toteuttamisesta PEREP_Analytics -pääomasijoitustietokannan kautta. Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimialatilastot ovat peräisin kyseisestä tietokannasta. Lisätietoja Invest Europen kotisivuilta.