Hallitus

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen päätöksenteosta, valvonnasta ja toiminnan järjestämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Kokouksia johtaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä toimii pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja.

Hallitus perustaa tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä kehittämään yhdistyksen toimintaa. Työryhmät raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Työryhmiä ovat mm. lakityöryhmä, tutkimustyöryhmän sekä Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla –suosituksien seurantatyöryhmä. Hallitus hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet.


Puheenjohtaja

Juha Tukiainen

MB Rahastot

Hallituksen jäsenet

Sami Lampinen

Inventure

Timo Argillander

IPR.VC

Olli Haltia

Dasos Capital

Anne Riekki

eQ

Jan Sasse

Tesi

Jussi Seppälä

Sponsor Capital

Markus Sjöholm

CapMan

Hallituksen varajäsenet

Pekka Hietaniemi

Nordic Mezzanine

Juhana Kallio

Intera Partners

Vesa Lehtomäki

Korona Invest

Jari Mieskonen

Conor Venture Partners

Anita Ojala

Juuri Partners

Panu Vuorela

Vaaka Partners

Hallituksen sihteeri

Pia Santavirta

Suomen pääomasijoitusyhdistys