Hallitus

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen päätöksenteosta, valvonnasta ja toiminnan järjestämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Kokouksia johtaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä toimii pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja.

Hallitus perustaa tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä kehittämään yhdistyksen toimintaa. Työryhmät raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Työryhmiä ovat mm. lakityöryhmä, tutkimustyöryhmän sekä Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla –suosituksien seurantatyöryhmä. Hallitus hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet.


Puheenjohtaja

Tuomas Lang

Intera Partners

Hallituksen jäsenet

Sami Lampinen

Inventure

Olli Haltia

Dasos Capital

Timo Leino

Triton

Pertti Nurmio

Armada Mezzanine Capital

Anne Riekki

Suomen Teollisuussijoitus

Markus Sjöholm

CapMan

Juha Tukiainen

MB Rahastot

Hallituksen varajäsenet

Timo Argillander

IPR.VC

Staffan Jåfs

eQ

Vesa Lehtomäki

Korona Invest

Jussi Seppälä

Sponsor Capital

Pekka Sunila

Nordic Mezzanine

Mika Uotila

Sentica Partners

Panu Vuorela

Vaaka Partners

Hallituksen sihteeri

Pia Santavirta

Suomen pääomasijoitusyhdistys