Säännöt IPEV

Säännöt ja suositukset

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja läpinäkyvyyssuosituksia, sekä IPEV:n laatimia arvonmääritysohjeita, jotka ovat osana Invest Europen käsikirjaa.


Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n säännöt

Alkuperäiset säännöt hyväksyttiin patentti- ja rekisterihallituksen toimesta 25.1.1991. FVCA on tarkistanut säännöt viimeksi vuonna 2017.

FVCA säännöt


Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla (FVCA suositus)

Nämä Suomen pääomasijoitusyhdistyksen suositukset on tarkoitettu toimimaan standardina pääomasijoitustoimialan avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle Suomessa. Suositus on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.4.2009 ja vastuullisen sijoittamisen politiikkaa koskeva lisäys on tehty keväällä 2017.

FVCA avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukset


Invest Europe

Invest Europe pyrkii lisäämään toimialan hyvää hallintoa, avoimuutta ja vastuullisuutta.

Invest Europe Professional Standards Handbook