Seurantatyöryhmä

Avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksien seurantaryhmän tehtävänä on seurata ”Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla” -suosituksien noudattamista, antaa tulkintoja, kouluttaa jäseniä suosituksista sekä raportoida hallitukselle mahdollisista laiminlyönneistä. Seurantaryhmään kuuluu neljä jäsentä: hallituksen, lakityöryhmän, tilintarkastusyhteisön edustaja sekä yhdistyksen toimitusjohtaja.

 

Puheenjohtaja

Anne Riekki (eQ Oyj)

 

Muut seurantatyöryhmän jäsenet

Liisa Harjula (Sentica Partners Oy)

Ulla Nykky (Ernst & Young Oy)

 

Seurantatyöryhmän sihteeri

Pia Santavirta (Suomen pääomasijoitusyhdistys ry)