Toiminta

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA) perustettiin vuonna 1990. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry on suomalaisen pääomasijoitustoimialan vuorovaikutusverkosto, edunvalvontajärjestö ja tutkimusorganisaatio.

Pääomasijoittaminen on tärkeä omistajuuden muoto. Suomi ja Eurooppa tarvitsevat pääomasijoitustoimialaa kasvun ja muutoksen läpiviennissä. Yhdistyksen edunvalvonnan ensisijaisena tavoitteena on pääomasijoitustoimialalle suotuisan toimintaympäristön kehittäminen ja pääomasijoittamisen aseman vakiinnuttaminen eettisesti korkeatasoisena ja ammattimaisena sijoitusluokkana. Lisäksi pyritään tukemaan myönteisen yritystoimintaympäristön ja yrityskulttuurin kehittymistä Suomeen.

Jäsenilleen yhdistys on muun muassa vuorovaikutusverkosto, jossa heillä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen tilaisuuksiin ja tavata muita pääomasijoitustoimialan toimijoita, sijoittajia ja sidosryhmiä sekä saada ajankohtaista tietoa pääomasijoitustoimialasta ja vaikuttaa pääomasijoitustoimialan kehittymiseen Suomessa. Yhdistyksellä on keskeinen asema pääomasijoitustoimialaa koskevan tutkimustiedon tuottajana, jalostajana ja välittäjänä.

Näiden tavoitteiden saavuttamisessa yhdistyksellä on kolme päätehtävää:

  • Pääomasijoitustoimialan edunvalvonta siten, että Suomen lainsäädäntö kehittyy suotuisasti pääomasijoitustoiminnan ja yritystoiminnan suhteen.
  • Pääomasijoitustoimialaa koskevan laadukkaan tutkimustiedon tuottaminen ja hyödyntäminen siten, että se tukee yhteiskunnallisten asenteiden ja mielipiteiden muokkautumista toimialan tunnettavuuden ja kasvun kannalta suotuisaksi.
  • Vuorovaikutusverkostona toimiminen yhteiskunnallisten päättäjien, sijoittajien ja yrittäjien välimaastossa ja siten muokata toimintaympäristöä ja asenteita pääomasijoitustoiminnan kannalta suotuisiksi.

Edunvalvonta

Yhdistyksen edunvalvonnassa keskitytään toimivan vuorovaikutusverkoston rakentamiseen ja seurataan sekä edistetään toimialan kannalta keskeisten lakien syntymistä ja myönteisiä muutoksia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Lisäksi huolehditaan läpinäkyvyyden kannalta tarvittavasta toimialan itsesääntelystä sekä koulutuksesta.


Tutkimus

Tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa pääomasijoitustoimialaa koskevaa yleistä informaatiota (toimiala-/tuotto-/vaikuttavuustutkimus) ja siten lisätä päättäjien ja kansalaisten tietoisuutta pääomasijoitustoimialasta ja sen toiminnan kehittymisestä sekä merkityksestä.

Yhdistys on mukana Invest Europen alaisessa, yleiseurooppalaiseen PEREP_Analytics -pääomasijoitustietokannassa.