Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmä työstää yhdistyksen viestintästrategiaa ja -taktiikoita sekä seuraa toimialan julkisuuskuvan kehittymistä. Tärkeä osa viestinnän sisältöä on tutkimusryhmän tuottama asiapitoinen tieto toimialasta ja sen vaikutuksista. Myös edunvalvontaan liittyvät teemat nostetaan jatkossa viestinnällisesti selkeämmin esille. 

Puheenjohtaja
Anne Riekki (eQ)

Jäsenet:
Linda Tierala (CapMan)
Sami Lampinen (Inventure)
Olli Haltia (Dasos)
Anna Kjellberg (Tesi)
Samuli Sipilä (Juuri Partners)
Aapo Eskelinen (MB Rahastot)
Jaakko Nevanlinna (Innofinance)
Johannes Schulman (Miltton Markets)
Sonja Vuorinen (Hill + Knowlton)
Pia Santavirta (FVCA)
Jonne Kuittinen (FVCA)

Sihteeri:
Otto Ahoniemi (FVCA)