Varsinaiset jäsenet


Armada Mezzanine Capital Oy

Armada Mezzanine Capital on Pohjoismaiden johtava itsenäinen lainarahoittaja, jonka hallinnoimat rahastot tarjoavat rahoitusta pienille ja keskisuurille yhtiöille Pohjoismaissa. Armadan kohdeyhtiöt ovat liiketoiminta-arvoltaan 20 - 150 miljoonan euron suuruisia. Armada hallinnoi kolmea rahastoa, joiden varat ovat yhteensä yli 250 miljoonaa euroa. Viimeisin rahasto on suuruudeltaan 103 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimistot Helsingissä ja Tukholmassa.

Armada tarjoaa monipuolista seniori- ja välirahoitusta tyypillisesti pääomasijoittajien tekemiin yrityskauppoihin. Kohdekohtainen sijoitusmäärä on tyypillisesti 3 - 15 miljoonaa euroa. Kohdeyritykset ovat pieniä ja keskisuuria listaamattomia yhtiöitä, joilla on positiiviset ja ennustettavat kassavirrat, hyvin toimiva liiketoimintamalli sekä hyvät kasvumahdollisuudet. Pääomasijoittajavetoisten hankkeiden lisäksi Armada tarjoaa kasvurahoitusta perhe- ja yrittäjävetoisille yhtiöille.

Yhteyshenkilö Pertti Nurmio
Sähköpostiosoite firstname.lastname (at) armadamezzanine.com
Osoite Bernhardinkatu 5 A
00130 Helsinki
www-osoite http://www.armadamezzanine.com