Liitännäisjäsenet


Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Castrén & Snellman on Suomen johtavia pääomasijoittamiseen erikoistuneita asianajotoimistoja. 

Pääomasijoitusten tekeminen jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla edellyttää neuvonantajilta alan syvällistä tuntemusta ja kokemuksen tuomaa pelisilmää. Meiltä saat harkitut ja toimivat ratkaisut sijoitushankkeesi kaikkiin vaiheisiin. 

Palvelumme kattavat liikejuridiikan koko kentän ja pääomasijoitustoiminnan kaikki osat kuten: 

- Rahastojen strukturointi ja rahastosijoitukset 

- Buyout-järjestelyt 

- Venture Capital- ja vähemmistösijoitukset 

- Kannustin- ja sitouttamisjärjestelyt 

- Outside legal counsel -palvelu (portfolioyhtiöille) 

Projektissasi hyödyt muun muassa ensiluokkaisista, pääomasijoitustransaktioil-lesi räätälöitävistä strukturointi- ja rahoitusratkaisuista sekä kannustinjärjes-telmistä. 

Pääomasijoittamiselle omistautuneiden osaajiemme monipuolinen asiantunte-mus takaa projektisi tehokkaan toteutuksen. Tunnemme liiketoimintasi ja ym-märrämme tavoitteesi – keskitymme olennaiseen. 

Yhteyshenkilö Kimmo Rekola, Jarno Tanhuanpää, Jan Örndahl
Sähköpostiosoite firstname.lastname (at) castren.fi
Osoite PL 233 (Eteläesplanadi 14)
00131 Helsinki
www-osoite http://www.castren.fi