Hae jäseneksi

Liity FVCAn jäseneksi

FVCAn tehtävänä on toimialan toimintaympäristön kehittäminen ja jäsentensä etujen ajaminen. Varmista, että organisaatiosi on näkyvästi mukana toimialan tapahtumissa ja aidosti vaikuttamassa alan myönteiseen kehitykseen ja tunnettavuuteen!

FVCA tarjoaa erilaisia tilaisuuksia verkostoitumiseen alan toimijoiden, sijoittajien ja sidosryhmien kanssa. Jäsenenä organisaatiosi pääsee osallistumaan moniin FVCAn järjestämiin tapahtumiin. Lisäksi järjestämme, yhteistyössä liitännäisjäsentemme kanssa, seminaareja ja koulutustilaisuuksia, jotka käsittelevät ajankohtaisia ja jäseniämme kiinnostavia aiheita.

Jäsenyyden kautta organisaatiosi pääsee myös FVCA tiedotuksen piiriin ja saa ajankohtaista informaatiota mm. alan sääntelystä, tilastoista, julkaisuista ja tärkeistä tapahtumista. Jokainen jäsen saa myös käyttäjätunnukset FVCA kotisivujen jäsenille -osioon, josta on saatavissa erityistä jäsenmateriaalia. Jäsenillä on myös mahdollisuus mainostaa organisaationsa toimintaa esimerkiksi FVCAn tapahtumissa ja julkaisuissa.

 

FVCAn jäsenyys jakautuu varsinaisiin jäseniin ja liitännäisjäseniin

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:llä on sekä varsinaisia jäseniä että liitännäisjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa pääomasijoitustoimintaa Suomessa. Myös ulkomainen oikeuskelpoinen yhteisö voidaan hyväksyä jäseneksi, mikäli sillä on pääomasijoitustoimintaa harjoittava toimipiste Suomessa. Liitännäisjäsenyys voidaan myöntää sellaiselle yhteisölle tai yksityishenkilölle, jolla on mahdollisuus ja halua vaikuttaa pääomasijoitustoiminnan kehittämiseen Suomessa.

Varsinaiset jäsenet noudattavat yhdistyksen sääntöjen osana olevassa "Code of Conduct" -normistossa määriteltyjä periaatteita. Lisäksi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n jäsenenä toimivia hallinnointiyhtiöitä koskevat ”Avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukset”. Yhdistyksen säännöt ja suositukset löytyvät kokonaisuudessaan täältä.

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan täyttämällä jäsenhakemuslomake. Liitännäisjäsenen on kuvattava liiketoimintansa ja perusteltava, miten se voisi vaikuttaa toimialan kehittämiseen Suomessa. Hakemukseen on liitettävä hakemuslomakkeessa yksilöidyt pakolliset selvitykset. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet. Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Varsinaisilla ja liitännäisjäsenillä on erisuuruiset jäsenmaksut. Luokat määräytyvät pääomasijoittajan hallinnoiman pääoman suuruuden mukaan sekä liiitännäisjäsenillä henkilöstömäärän mukaan.

 

Vuosimaksut määräytyvät seuraavasti

Varsinaiset jäsenet

Hallinnoitava pääoma / Jäsenmaksu

< 10 MEUR           / 1000 EUR

10 - 20 MEUR       / 2000 EUR

20 – 100 MEUR     / 3500 EUR

100 – 500 MEUR   / 5000 EUR

> 500 MEUR          / 7000 EUR

Kansainvälinen GP (ei toimipistettä Suomessa) 5000 EUR

Rahastosijoittaja (LP) 4000 EUR


Liitännäisjäsenet

Henkilöstömäärä / Jäsenmaksu

Alle 10   / 2000 EUR

10 - 29   / 3000 EUR

30 - 99   / 3500 EUR

100 -      / 4500 EUR

 

Hae jäseneksi

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan lähettämällä jäsenhakulomake liitteineen osoitteeseen: info(at)fvca.fi


Jäsenhakulomakkeet saatavilla tästä

Varsinaisen jäsenen hakulomake

Liitännäisjäsenen hakulomake