Löydä pääomasijoittaja


Intera Partners Oy

Intera on suomalainen yritysten kasvuun keskittyvä pääomasijoittaja. Intera etsii sijoituskohteikseen suomalaisia ja ruotsalaisia yrityksiä, joiden liikevaihto on sijoitushetkellä 10-200 miljoonaa euroa ja joissa Intera voi tulla enemmistöomistajaksi. Tyypillisiä sijoitustilanteita ovat kohdeyrityksen kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittaminen, toimialajärjestelyt sekä perheyhtiöiden sukupolvenvaihdokset.

Tavoitteenamme on valittujen sijoituskohteiden arvonnousu yritysten kasvun ja kannattavuuden myönteisen kehittymisen kautta. Kasvu voi tapahtua sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.

Intera on Suomen pääomasijoitusyhdistyksen jäsen ja noudattaa kohdeyritysten raportoinnissa ja arvonmäärityksissä alan kansainvälisiä ohjeistuksia (IPEVG, Invest Europe). Intera on myös vastuulliseen sijoittamisen edistämiseen tähtäävän Finsif –yhdistyksen jäsen ja noudattaa sijoitustoiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Intera on perustettu vuonna 2007 ja sen omistaa yhtiön avainhenkilöstö. Intera hallinnoi kahta rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 325 miljoonaa euroa. Rahastojen sijoittajina on johtavia pohjoismaisia ja eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia.

Yhteyshenkilö Jokke Paananen
Sähköpostiosoite firstname.lastname (at) interapartners.fi
Osoite Keskuskatu 1a
00100 Helsinki
www-osoite http://www.interapartners.fi