Varsinaiset jäsenet


Sievi Capital Oyj

Sievi Capital Oyj on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta. Sijoituskohteitamme ovat mm. Finelcomp, iLOQ, Indoor Group, KH-Koneet Group ja Suvanto Trucks.

Yhteyshenkilö Heikki Vesterinen
Sähköpostiosoite firstname.lastname(at)sievicapital.fi
Osoite Unioninkatu 22
00130 Helsinki
www-osoite http://www.sievicapital.fi