Varsinaiset jäsenet


Tutor Invest

Tutor Invest on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut rahoittamaan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tutor Invest tekee myös piensijoituksia.

Tutor Invest sijoittaa hyvinvointi-, teknologia- ja palveluyrityksiin, joilla on innovatiivisia tuotteita kasvavalle kansainväliselle markkinasektorille ja joilla on pätevä ja sitoutunut johto. Tutor Invest toimii aktiivisena lead-sijoittajana, joka osallistuu yritysten strategiseen suunnitteluun ja auttaa yrityksiä yhdessä valitun kasvustrategian toteuttamisessa. Tutor Invest toimii tiiviissä yhteistyössä henkilöomistajien kanssa, jotta yrityksen kasvu- ja tulostavoitteet saadaan toteutetuiksi tarkoituksen mukaisella tavalla.

Yhteyshenkilö Pekka Sillanaukee
Sähköpostiosoite firstname.lastname (at) tutorinvest.com
Osoite Biokatu 12
33520 Tampere
www-osoite http://www.tutorinvest.com