Varsinaiset jäsenet


Vaaka Partners Oy

Vaaka Partners on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa kasvuhakuisien keskisuurten yritysten yrityskauppoihin enemmistöomistajana. Kohdeyhtiöiden liikevaihto on tyypillisesti 10–100 miljoonaa euroa. Sijoitusten tavoitteena on tukea yhtiöiden kasvua ja strategisen aseman vahvistumista aktiivisena omistajana yhteistyössä toimivan johdon kanssa. Kasvua haetaan usein kansainvälistymällä ja työkaluna käytetään usein lisäyrityskauppoja.

Hallinnoitavien rahastojen kokonaispääoma on noin 250 miljoonaa euroa. Sijoittajina rahastoissa on institutionaalisia sijoittajia kuten eläkerahastoja. Tuorein rahasto, Vaaka Partners Buyout Fund II Ky (150 miljoonaa euroa), on tehnyt ensimmäisen sijoituksensa vuonna 2013.

Nykyisten yhdeksän sijoituskohteen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 350 miljoonaa euroa ja henkilöstöä lähes 3000.

Vaaka Partnersilla on neljäntoista ammattilaisen kokenut tiimi ja neljä senior advisoria.

Yhtiö on perustettu vuonna 1989 ja on 100% henkilöstön omistama. Syksyllä 2010 toteutettiin yrityskauppa, jossa Pohjola Pankki Oyj myi omistuksensa yhtiöstä toimivalle johdolle, ja yhtiön nimi muutettiin Vaaka Partners Oy:ksi.

Yhteyshenkilö Juha Peltola
Sähköpostiosoite firstname.lastname (at) vaakapartners.fi
Osoite Kasarmikatu 36
00130 HELSINKI
www-osoite http://www.vaakapartners.fi