Pääomasijoittaminen Suomessa 2015 - alustavat tilastot

Suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoitettiin lähes miljardi euroa

Suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoitetusta 988 miljoonasta eurosta (717 M€) buyout-vaiheen yrityksiin sijoitettiin yhteensä 872 M€ (593 M€, 2014) ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin 116 M€ (124 M€).

Yksityisen sektorin pääomasijoittajien rooli korostunut aikaisen vaiheen sijoituksissa

Suomalaiset yksityisen sektorin pääomasijoitukset aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin ovat nousseet vuoden 2011 39m eurosta vuonna 2015 83m euroon. Samaan aikaan julkisen sektorin pääomasijoitukset ovat laskeneet 38m eurosta 25m euroon.

Suomalaisten pääomasijoittajien hallinnoimat pääomat nousivat 6 miljardiin euroon

Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoimat pääomat olivat vuoden 2015 lopussa 6,0 miljardia euroa (5,7 mrd €). Pääomasijoittajat keräsivät uusia, kasvuyrityksiin tulevina vuosina sijoitettavia, varoja 426 M€ (585 M€).

Yhteenveto

  • Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt sijoittivat yhteensä 512 miljoonaa euroa (570 M€), 237 kasvuyritykseen (293).
  • Ulkomaiset pääomasijoitusyhtiöt sijoittivat suomalaisiin kohdeyhtiöihin yhteensä 553 M€ (273 M€). Summaa nostaa erityisesti yksittäinen iso sijoitus.
  • Koti- ja ulkomaiset pääomasijoittajat irtautuivat 99 (75) suomalaisesta yrityksestä. Irtauduttu hankintahintainen pääoma oli yhteensä 963 M€ (311 M€).

Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut.


Pääomasijoittaminen Suomessa 2014

Ennätysmäärä kasvuyrityksiä sai pääomasijoituksen

Yhteensä ennätykselliset 281 (233) suomalaisyritystä sai pääomasijoituksen vuonna 2014. Venture-sijoituksen sai 202 (177) ja buyout-sijoituksen 82 (56) yritystä.

Aikaisen vaiheen sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin lähellä Euroopan huippua

Suomalaisiin yhtiöihin tehdyt venture-sijoitukset bruttokansantuotteeseen suhteutettuna olivat toiseksi korkeimmalla tasolla Euroopassa vuonna 2014.

PK-yritysten kasvuun tähtäävä rahoitus on noussut kaksinkertaiselle tasolle 2000-luvun alkuvuosiin verrattuna

Suomalaiset buyout-sijoittajat sijoittivat kasvuyrityksiin viime vuonna yhteensä 469 M€ (456 M€), kun vielä vuosituhannen alussa vuosittaiset sijoitusmäärät olivat keskimäärin 250 M€.

Pääomasijoitusrahastojen varainkeruu korkeimmillaan sitten finanssikriisin

Suomalaiset pääomasijoittajat keräsivät 585 M€ (423 M€) uusia kasvuyrityksiin sijoitettavia varoja.

Yhteenveto

  • Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoidut pääomat olivat vuoden lopussa 5,6 miljardia euroa (5,5 mrd €).

  • Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt sijoittivat 570 miljoonaa euroa (563 M€), yhteensä 455 sijoitusta (386).
  • Suomalaisiin kohdeyhtiöihin sijoitettiin 717 miljoonaa euroa (830 M€), yhteensä 471 sijoitusta (411).

Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut.


Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimialatilastot perustuvat PEREP_analytics™ tietokannasta saatuihin, pääomasijoittajien lähettämiin, tietoihin.

Mikäli haluat lisätietoja FVCA tilastoista, voit ottaa yhteyttä yhdistyksen analyytikkoon.