Pääomasijoittaminen Suomessa 2015

Suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoitettiin yli miljardi euroa

Suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoitetusta 1,0 miljardista eurosta (717 M€, 2014) buyout-vaiheen yrityksiin sijoitettiin yhteensä 923 M€ (593 M€) ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin 122 M€ (124 M€).

Suomalaisten yritysten saamat venture capital -sijoitukset Euroopan kärjessä BKT:hen suhteutettuna

Suomalaisten startup- ja kasvuyritysten saamien sijoitusten määrä oli Euroopan korkein ja jopa yli kaksinkertainen Euroopan keskimääräisiin sijoitusmääriin. Myös pidemmällä aikavälillä, vuosien 2010-2014 keskiarvolla mitattuna, Suomi oli kärjessä heti Ruotsin jälkeen

Yksityisen sektorin pääomasijoittajien rooli korostunut aikaisen vaiheen sijoituksissa

Suomalaiset yksityisen sektorin pääomasijoitukset aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin ovat nousseet vuoden 2011 39m eurosta vuonna 2015 88m euroon. Samaan aikaan julkisen sektorin suorat pääomasijoitukset ovat laskeneet 38m eurosta 25m euroon.

Yhteenveto

  • Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt sijoittivat yhteensä 527 miljoonaa euroa (570 M€), 252 kasvuyritykseen (293).
  • Yhteensä 240 suomalaista yritystä (281) sai koti- tai ulkomaisen pääomasijoituksen. Näistä 92 (107) oli ensimmäistä kertaa pääomasijoituksen kohteena.
  • Koti- ja ulkomaiset pääomasijoittajat irtautuivat 99 (75) suomalaisesta yrityksestä.
  • Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoimat pääomat olivat 6,0 miljardia euroa (5,7 mrd €).

Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut.


Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimialatilastot perustuvat PEREP_analytics™ tietokannasta saatuihin, pääomasijoittajien lähettämiin, tietoihin.

Mikäli haluat lisätietoja FVCA tilastoista, voit ottaa yhteyttä yhdistyksen toimistoon.