Sopivan pääomasijoittajan löytäminen

Hakukoneella voit hakea yhdistyksen jäsenkunnasta yrityksellesi sopivaa pääomasijoittajaa.

Oikean, juuri tietyllä toimialalla toimivan ja tiettyyn yrityksen kehitysvaiheeseen erikoistuneen sijoittajan löytäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nopeuttaa yrityksen pääomanhankintaa ja säästää myös kustannuksia. Yrityksen kannattaa perehtyä ennen sijoituspyynnön esittämistä pääomasijoittajien sijoituskriteereihin. Yleisesti ottaen sijoittajia kiinnostavat enemmän yritykset, jotka ovat jo kehittäneet valmiin, kaupallistamiskelpoisen tuotteen. Ideavaiheessa oleviin yrityksiin liittyy merkittävästi suurempi liiketaloudellinen riski. Näissä tapauksissa on pyrittävä löytämään juuri ne pääomasijoittajat, jotka panostavat myös aivan toimintansa alkuvaiheessa oleviin yrityksiin.

Pääomasijoitusyhdistys on luokitellut pääomasijoittajien sijoituskriteereitä kohdeyrityksen liikevaihdon ja haettavan sijoituksen tyypin mukaan.

Muuta huomioitavaa

Kohdeyhtiön kehitysvaiheet

Siemenvaihe (seed) - Rahoitusta tarvitaan ensisijaisesti tutkimukseen, tuotekehitykseen ja yrityksen alustavaan organisointiin ennen liiketoiminnan varsinaista käynnistystä.

Käynnistysvaihe - Rahoitusta tarvitaan tuotekehitykseen ja koemarkkinointiin. Yritystä voidaan olla perustamassa tai se on toiminut jo lyhyen aikaa. Yrityksen tuotteita ei ole vielä kaupallistettu.

Aikainen kasvuvaihe - Rahoitusta yritykselle, jonka tuotekehitys on onnistunut ja joka tarvitsee rahoitusta lähinnä kaupallisen tuotannon aloittamiseen ja myyntiin. Yritys ei useinkaan tuota vielä voittoa.

Nopea kasvuvaihe - Rahoitusta kasvavalle yritykselle, jonka toiminta voi olla vielä tappiollista. Rahoitusta voidaan käyttää tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, markkinointiin tai tuotteen jatkokehittämiseen. Myös käyttöpääoman lisääminen voi olla rahoituksen kohde.

Siirtymävaihe - Tilapäinen rahoitus yksityisessä omistuksessa olevalle yritykselle, jonka osakkeet noteerataan julkisilla markkinoilla lyhyen ajan kuluessa.

Tervehdyttäminen - Rahoitusvaikeuksissa olevan yrityksen toimintarakenteiden tervehdyttäminen siten, että yritystoiminta olisi taas kannattavaa.

Toimivan johdon yritysosto (MBO) ja ulkopuolisen ryhmän yritysosto (MBI) - Rahoitus, jonka avulla yrityksen toimiva johto ja mahdolliset sijoittajat ostavat liiketoiminnan tai koko yrityksen (Management Buy-Out). Rahoitus, jonka avulla yrityksen ulkopuolinen ryhmä ostaa yrityksen ja ryhtyy ostetun yrityksen toimivaksi johdoksi (Management Buy-In)

Toimialaerikoistuminen. Suurin osa pääomasijoittajista tekee sijoituksia usealle toimialalle, kunhan muut sijoituskriteerit täyttyvät. On myös monia erikoistuneita pääomasijoittajia, jotka tekevät sijoituksia esimerkiksi vain bioteknologiaan tai ICT-sektorille. Suurten yritysten corporate venturing -yksiköt puolestaan tekevät sijoituksia omalle toimialalleen, ja tarkoituksena on hakea strategisia etuja taloudellisen tuoton lisäksi.

Tarvittava rahoituksen määrä. Yritysten rahoitustarpeet vaihtelevat esimerkiksi yrityksen kehitysvaiheen mukaan. Aloitteleviin ja aikaisen kasvuvaiheen yrityksiin tehdään tyypillisesti pienempiä sijoituksia kuin kypsempiin ja voimakkaasti laajentuviin yrityksiin.

Sijoitusprosessi. Sijoitusprosessi on samanlainen riippumatta sijoituksen koosta. Tämän vuoksi keskisuuret ja suuret sijoitukset ovat mielekkäämpiä sijoittajan kannalta, sillä samalla prosentuaalisella tuotolla saa varmemmin kulut katettua. On kuitenkin sijoittajia, jotka ovat erikoistuneet nimenomaan aloittelevien yritysten pääomarahoitukseen, jolloin tehtävät sijoituksetkin ovat pienempiä. Myös bisnesenkelit tekevät pienempiä sijoituksia kuin varsinaiset pääomasijoitusyhtiöt.

Sijainti. Suurin osa Suomessa toimivista pääomasijoittajista tekee sijoituksia koko maahan sopivien sijoituskohteiden löytyessä. Suomessa on kuitenkin useita alueellisesti toimivia pääomasijoittajia, jotka sijoittavat ainoastaan oman maakuntansa tai lääninsä alueella. Alueellisten pääomasijoittajien verkosto kattaa koko maan.

Hakukoneella voit hakea yhdistyksen jäsenkunnasta yrityksellesi sopivaa pääomasijoittajaa.