Vierasta vai omaa pääomaa?

Tavanomaiselle pankkilainalle on tyypillistä, että sille vaaditaan hyväksyttävä vakuus, usein reaalivakuus (esim. asunto-osake). Jos yrityksen rahoitustarpeet ovat merkittäviä, saattavat yrityksen käytettävissä olevat vakuudet asettaa rajoituksia lainarahan saatavuudelle. Vieraan pääomanehtoisuus merkitsee myös koronmaksuvelvollisuutta. Saatu rahoitus on lisäksi maksettava takaisin rahoittajan kanssa sovitun maksuajan puitteissa. Jos yritys ei pysty suoriutumaan takaisinmaksusta, voi vieraan pääomanehtoinen rahoittaja äärimmäisessä tapauksessa hakea yrityksen konkurssiin.

Oman pääomanehtoinen rahoitus on vakuudetonta - pääomasijoittaja ottaa yhtä suuren riskin kuin yrityksen muutkin osakkaat. Oman pääomanehtoiset rahoittajat saavat palkkionsa yrityksen menestymisen myötä.

Riittävä oma pääoma muodostaa yrityksessä kasvualustan lisäksi puskurin yllättävien menojen varalle ja parantaa yrityksen omavaraisuuden tunnuslukuja (omavaraisuusaste). Tämä puolestaan helpottaa vieraan pääoman (esim. pankkilainan) saatavuutta. Myöskin rahoituksen ehdot ovat tällöin yritykselle edullisemmat. Yrityksen liiketaloudelliset tunnusluvut ovat rahoituspäätöksiä tekeville henkilöille tärkeitä signaaleja yrityksen toiminnan tuloksellisuudesta.

Hyviä tietolähteitä avustusten ja takausten saamisen osalta ovat pankit, Finnvera, Tekes, kuntien elinkeinoasiamiehet, teknologiakeskukset ja konsultit.

Pääomasijoituksen etuja verrattuna muihin rahoitusmuotoihin:

  • Pääomarahoitus antaa vankan rahoituksellisen pohjan yrityksen tulevaisuudelle.
  • Rahoitusta ei tarvitse lyhentää sijoitusaikana. Se ei pääsääntöisesti aiheuta korkokuluja.
  • Tulorahoitus on käytettävissä liiketoiminnan kehittämiseen.
  • Pääomasijoittajan monipuolinen liiketoimintaosaaminen on yrityksen käytettävissä.
  • Osaava pääomasijoittaja tuo syvällistä näkemystä ja käytännön kokemusta erityisesti yhtiön strategiseen kehittämiseen ja irtautumisprosessiin.
  • Pääomarahoitus ei sido vakuuksia. Yrittäjän henkilökohtaiset ja yrityksen vakuudet ovat käytettävissä vieraan pääomanehtoisen rahoituksen hankkimiseen.
  • Pääomasijoittaja jakaa liiketoimintariskin yrittäjän kanssa.
  • Pääomarahoitus parantaa yrityksen vakavaraisuutta (omavaraisuusastetta).
  • Pääomarahoitusta on tarjolla kaikilla aloilla toimiville, erilaisissa kehitysvaiheissa oleville yrityksille.
  • Pääomasijoittaja tulee yrityksen omistajaksi sovitulla omistusosuudella.